ANNIKA GUSTAFSSON

Annika Gustafsson är senior rådgivare. Hon har tidigare varit verksam vid Svenska kommunförbundet och på andra advokatbyråer. Hon har också medverkat i ett stort antal statliga utredningar; som sekreterare i Vetokommittén och som expert i PBL-utredningen år 1993-1994, Utredningen om transport av farligt gods, Grupptalanutredningen samt Inskrivningsutredningen. Annika Gustafsson har också varit sekreterare i Byggandets Kontraktskommitté (BKK) under ett flertal år.

UTBILDNING
Jur.kand. 1975, Stockholms universitet

ERFARENHET
Senior rådgivare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB, 2016-
Delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB, 2014-2015
Delägare, Advokatfirman Fylgia KB, 2011-2013
Delägare, AGL Advokater HB, 2003-2010
Delägare, Advokatfirman Fylgia KB, 2001-2003
Biträdande jurist, Advokaterna Liman & Partners, 1999-2001
Förbundsjurist, Svenska kommunförbundet, civilrättssektionen, 1978-1999
Tingsnotarie, Skellefteå tingsrätt, 1975-1978

Ledamot i Sveriges advokatsamfund 2002-2015.

KONTAKT
E-post: annika.gustafsson@advokaterna-gah.se
Telefon: 08-522 408 80
Mobil: 070-548 96 80