KATJA HEDBERG

Katja Hedberg är advokat och delägare. Hon har tidigare arbetat på olika domstolar samt andra advokatbyråer.

UTBILDNING
Jur.kand. 2001, Stockholms universitet

ERFARENHET
Delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB, 2014-
Biträdande jurist, Advokatfirman Fylgia KB, 2009-2013
Biträdande jurist, Christensson & Roth Advokater AB, 2008
Föredragande, Kammarrätten i Stockholm, 2006-2008
Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt, 2005-2006
Föredragande, Länsrätten i Stockholms län, 2002-2005
Tingsnotarie, Skellefteå tingsrätt, 2001-2002

Ledamot i Sveriges advokatsamfund sedan år 2011.

KONTAKT
E-post: katja.hedberg@advokaterna-gah.se
Telefon: 08-522 408 80
Mobil: 070-740 12 48