KOMPETENSOMRÅDEN

Vi arbetar dagligen med de ämnesområden som våra offentliga
uppdragsgivare har nytta av, framförallt:

• Avtalsrätt – alla slags kommunala avtal

• Fastighetsrätt, bl.a. plan- och bygglagen

• Försäkringsrätt

• Miljörätt

• Offentlig rätt

• Processrätt

• Skadeståndsrätt – särskilt skadestånd pga myndighetsutövning

• Vattentjänstlagen

Vi hjälper till med bland annat:
Beslutsformuleringar, rättsutredningar, bedömning av skadeståndsanspråk,
att vara ombud i processer och vid förlikningsförhandlingar.
Dessutom kommer vi gärna ut till er och håller kurser på plats.