KURSKATALOG

Kurserna nedan är exempel på kurser som vi håller. Vi kan naturligtvis
anpassa ytterligare kurser utifrån era önskemål och behov.

• NYHETER PÅ PBL-OMRÅDET

• FÖRVALTNINGSLAGEN OCH PBL – HANDLÄGGNING I BYGG- OCH MILJÖNÄMND

• OLAGLIGA OCH LAGLIGA DETALJPLANER – FÖRVALTNINGSLAGEN OCH PBL FÖR PLANERARE

• FRÅN PLAN TILL VERKLIGHET – EN KURS OM EXPLOATERINGSAVTAL

• OLOVLIGT BYGGANDE I NYA PBL

• KOMMUNENS ANSVAR SOM FASTIGHETSÄGARE

• SKADESTÅNDSANSVAR FÖR TEKNISKA M.FL. FÖRVALTNINGAR

• AVTALSRÄTT OCH AVTALSFEL – En kurs om kommunala avtal; hur de upprättas och vad de bör innehålla

• LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER

• CAMPINGRÄTT OCH CAMPINGVETT – OM UPPLÅTELSE, DRIFT, TILLSTÅND OCH TILLSYN

• STUDIERO ELLER -ORO. VAR GÅR GRÄNSEN MELLAN ORDNING OCH MISSHANDEL?

• VINTERVÄGHÅLLNING OCH SNÖRÖJNING – KOMMUNENS OCH FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

• ENSKILDA VÄGAR – KOMMUNENS ANSVAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL