OM OSS

Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg är advokatbyrån som är särskilt inriktad mot kommuner, kommunförbund, kommunala bolag och landsting. Vi hjälper våra uppdragsgivare med rådgivning och förslag till beslut i den dagliga verksamheten. Vi har stor erfarenhet av att processa i domstol inom våra verksamhetsområden. Vi har också en omfattande kursverksamhet.