OM BYRÅN

Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg är advokatbyrån med spetskompetens inom samhällsutveckling och offentlig rätt. Vi är specialister inom kommunal verksamhet. Vi är verksamma över hela landet och hjälper våra uppdragsgivare att hitta lösningar och lösa tvister. Byråns medarbetare anlitas ofta för kurser och föreläsningar.

Advokaterna Gustafsson Arnbom Hedberg

MEDARBETARE

Vi har kunskapen och kompetensen att ta oss an de mest komplicerade tvisterna och frågorna. Vår erfarenhet gör att vi snabbt kan identifiera viktiga frågeställningar när vi löser klientens problem. Våra uppdragsgivare är främst från den kommunala sektorn. Vårt fokus är att göra ett bra jobb för våra klienter.
CHRISTIAN ARNBOM

CHRISTIAN ARNBOM

E-post: christian.arnbom@advokaterna-gah.se
Telefon: 08-522 408 80
Mobil: 070-091 06 86

Christian Arnbom är advokat och delägare.

Utbildning & erfarenhet

UTBILDNING
LL.M, International Legal Studies, Lancaster University, England, 2007
Jur.kand. 2006, Lunds universitet

ERFARENHET
Delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB, 2014-
Biträdande jurist, Advokatfirman Fylgia KB, 2011-2013
Biträdande jurist, AGL Advokater HB, 2010
Biträdande jurist, Advokatfirman Gärde och Partners AB, 2010
Tingsnotarie, Sundsvalls tingsrätt, 2008-2010

Ledamot i Sveriges advokatsamfund sedan år 2012.

 

CHRISTIAN ARNBOM

KATJA HEDBERG

E-post: katja.hedberg@advokaterna-gah.se
Telefon: 08-522 408 80
Mobil: 070-740 12 48

Katja Hedberg är advokat och delägare.

Utbildning & erfarenhet
UTBILDNING
Jur.kand. 2001, Stockholms universitet

ERFARENHET
Delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB, 2014-
Biträdande jurist, Advokatfirman Fylgia KB, 2009-2013
Biträdande jurist, Christensson & Roth Advokater AB, 2008
Föredragande, Kammarrätten i Stockholm, 2006-2008
Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt, 2005-2006
Föredragande, Länsrätten i Stockholms län, 2002-2005
Tingsnotarie, Skellefteå tingsrätt, 2001-2002

Ledamot i Sveriges advokatsamfund sedan år 2011.

CHRISTIAN ARNBOM

ANNIKA GUSTAFSSON

E-post: annika.gustafsson@advokaterna-gah.se
Telefon: 08-522 408 80
Mobil: 070-548 96 80

Annika Gustafsson, jur.kand. och senior rådgivare.

Utbildning & erfarenhet
UTBILDNING
Jur.kand. 1975, Stockholms universitet

ERFARENHET
Senior rådgivare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB, 2016-
Delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB, 2014-2015
Delägare, Advokatfirman Fylgia KB, 2011-2013
Delägare, AGL Advokater HB, 2003-2010
Delägare, Advokatfirman Fylgia KB, 2001-2003
Biträdande jurist, Advokaterna Liman & Partners AB, 1999-2001
Förbundsjurist, Svenska kommunförbundet, civilrättssektionen, 1978-1999
Tingsnotarie, Skellefteå tingsrätt, 1975-1978

Ledamot i Sveriges advokatsamfund 2002-2015.

St Göran och Draken i Gamla Stan

RÄTTSOMRÅDEN

Vi arbetar med mark- och miljörätt – all juridik som behövs för markförvärv och en hållbar exploatering. Vi kan också juridiken som behövs för att skriva avtal och föra process i domstol.
Affärsjuridik
 • Avtalsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Skadeståndsrätt
Fastighetsrätt
 • Annan nyttjanderätt
 • Arrende
 • Expropriation
 • Fastighetsbildning
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Hyra
 • Ledningsrätt
 • Servitut
 • Tomträtt
Miljörätt
 • Anmälningsplikt
 • Miljöskador
 • Naturreservat
 • Strandskydd
 • Tillstånd
 • Tillsyn
 • Vattentjänstlagen
Offentlig rätt
 • Förvaltningsrätt
 • Kommunalrätt
 • Kulturmiljölagen
 • Straffrätt, t.ex. tjänstefelsansvar
Plan- och bygglagen
 • Bygglov
 • Exploateringsavtal
 • Genomförandefrågor
 • Markanvisningsavtal
 • Planavtal
 • Planläggning
 • Skadeersättning och inlösen
 • Tillsyn
Processrätt
Processföring i allmän domstol, förvaltningsdomstol, mark- och miljödomstol samt skiljeförfarande
Sveriges Rikes Lag

VÅRT ARBETE

Vi förebygger och löser problem. Vi förhandlar. Vi löser tvister i och utanför domstol.
Löpande rådgivning
Vi gör rättsutredningar, skriver förslag till beslut, biträder i handläggningsfrågor, fungerar som rådgivare i projekt och utför också uppdrag på plats hos klienten (s.k. secondment).
Tvistelösning och processföring
Vi har tillsammans 70 års erfarenhet av tvistelösning och processföring. Vi processar inom alla våra rättsområden; i allmän domstol, förvaltningsdomstol och mark- och miljödomstol. Vi hjälper våra klienter med t.ex. skadeståndstvister, laglighetsprövningar och tillståndsansökningar.
Avtal
Vi förhandlar och skriver alla slags kommunala avtal men även affärsjuridiska och fastighetsrättsliga avtal, t.ex. förlikningsavtal, exploateringsavtal och avtal om arrende, hyra och tomträtt.
Utbildning och kurser
Vi samarbetar med flera utbildningsföretag samt erbjuder kompetensutveckling inom våra rättsområden direkt hos kund med skräddarsydda kurser.
Gamla stan

ADVOKATERNA GUSTAFSSON, ARNBOM & HEDBERG KB
Svartmangatan 16, 111 29 Stockholm
Telefon: 08-522 408 80 inbox@advokaterna-gah.se